Kortney Kills: Part 2 41:08
Kortney Kills: Part 1 36:12